Your love is my love and my love is your love:)


Докато търсим четирилистните детелини

някак си не забелязваме останалите - с три листа.

Точно по същия начин, понякога, не виждаме моментите, пълни с любов

и добри чувства.


3 коментара: